Specifikace

Multiplexery řady TP jsou zařízení umožňující záznam a zpětné dekódování obrazů až 16 kamer na videorekordér. Umožňují také současné zobrazení až 16-ti kamer na jednom monitoru v mnoha zobrazovacích formátech.

Simplexní multiplexery

Simplexní multiplexery obsahují jeden univerzální digitální kanál. Během záznamu na videorekordér lze použít ke sledování na monitoru pomocný kanál, který pracuje jako programovatelný sekvenční přepínač.

Duplexní multiplexery

Duplexní multiplexery obsahují dva digitální kanály. Hlavní kanál je určen pro živé zobrazení nebo reprodukci zaznamenaného obrazu. Záznamový kanál se používá pouze pro záznam.

Telemetrie

Pomocí sběrnice CAN a telemetrických přijímačů TC lze ovládat polohovací hlavice a objektivy pro každou připojenou kameru. Telemetrické funkce obsahují standardně všechny typy multiplexerů.

Dálkové ovládání multiplexerů

Externí klávesnice KB1 umožňuje dálkové ovládání až 240 externích zařízení připojených na sběrnici CAN (multiplexery, otáčecí zařízení a objektivy kamer apod.) Na sběrnici může být připojeno více klávesnic a z těchto klávesnic lze pak ovládat rozdílná nebo i stejná zařízení. Při ovládání jednoho zařízení z několika klávesnic platí, že ostatní klávesnice mají přístup k ovládanému zařízení 5 sekund po posledním povelu aktuální klávesnice.

Síťové zapojení multiplexerů

S pomocí externí klávesnice lze ovládat skupinu multiplexerů z jednoho pracoviště a na monitoru klávesnice pak sledovat právě ovládaný multiplexer. Jako pomocný videopřepínač lze s výhodou použít sekvenční přepínač multiplexeru. Nepoužité vstupy multiplexeru lze i nadále použít pro záznam a zobrazení na dělené obrazovce. U simplexních multiplexerů lze nepoužité vstupy použít pouze pro zobrazení na dělené obrazovce.

Detektor aktivity

Integrovaný detektor aktivity nepřetržitě sleduje všechny připojené kamery a zajišťuje jejich optimální záznam. Poplachový signál z detektoru aktivity je rovněž vyveden na poplachový výstup.

Poplach

Multiplexery TP mají široké možnosti zpracování poplachových událostí z poplachových vstupů, detektoru aktivity a výpadků kamer. Informace o všech poplachových událostech se zaznamenávají do vnitřní paměti multiplexeru.

 

Technická data
Základní
Napájecí napětí 12 VDC
Příkon 7 W max.
Rozsah provozních teplot 0-40°C
Vlhkost 85% max

Rozměry (ŠxVxH)

436 x 44,5 x 230 mm
Hmotnost 3 kg
Videosignál
TV norma PAL / CCIR
Počet aktivních TV řádků 576
Počet vzorků na TV řádek 864
Počet barev / úrovní šedi 16 miliónů / 256
Video vstupy
Počet vstupů 4, 10 nebo 16 kompozitních, 1 (S-VIDEO)
Rozkmit vstupního napětí 0,75-1,5 Všš
Vstupní impedance 75 W / vysoká
Konektory BNC (kompozitní), MINI DIN 4 (S-VIDEO)
Video výstupy
Počet výstupů 3 nezávislé (kompozitní), 2 (S-VIDEO)
Rozkmit výstupního napětí 1 Všš při zátěži 75 W
Konektory BNC (kompozitní), MINI DIN 4 (S-VIDEO)
Poplachové vstupy
Počet vstupů 4, 10 nebo 16
Aktivita programovatelná
Konektor D-SUB25M
Poplachový výstup
Výstup 2 bezpotenciálové kontakty relé
Kontakty relé max. 40 V / 0,5 A
Sběrnice CAN
Počet adresovatelných zařízení 240
Přenosová rychlost 50 kBd
Ovládací vzdálenost max. 1000 m
Označení modelů
TP10CD  - 10 kanálů, ČB duplexní
     10 4, 10, 16 - počet kanálů
         C     - M - černobílý, C - barevný
            D   - S - simplexní, D - duplexní

Webdesign & Development by MagicNet.cz
Copyright 2001 Computronic.