Specifikace

Kvadrátory QR4x a QR8x jsou digitální přístroje umožňující současné zobrazení 4 kamer na jednom monitoru. Kvadrátor QR8x umožňuje zobrazení dvou stránek po čtyřech kamerách. Občerstvovací frekvence zobrazovaných kamer je 50 půlsnímků / s.

Monitorové výstupy

Kvadrátory QR4 a QR8 mají jeden hlavní (MAIN) a jeden pomocný (QUAD) videovýstup. Hlavní videovýstup slouží k připojení monitoru a umožňuje zobrazení jak dělené obrazovky, tak i jednotlivých kamer v plné velikosti. Pomocný videovýstup slouží k zobrazení děleného digitálního obrazu a používá se obvykle k záznamu na videorekordér.

Ovládání

Součástí kvadrátorů QR4x a QR8x je přehledné ovládací menu, pomocí něhož lze přímo na obrazovce monitoru jednoduše nastavit veškeré parametry.

Zpracování poplachu

Každému videovstupu odpovídá příslušný poplachový vstup. Při aktivaci libovolného poplachového vstupu dojde k sepnutí relé, jehož kontakty jsou vyvedeny na poplachový konektor. Poplach může být aktivní po celou dobu, kdy je aktivní libovolný poplachový vstup, nebo v rozmezí 2 - 255 s od aktivace. Po dobu poplachu se kamera, v jejímž zorném poli došlo ke vzniku poplachu, zobrazuje na celé obrazovce. Poplach je signalizován i akusticky.

Přepínací sekvence

QR4x a QR8x umožňují manuální, nebo automatické přepínání jednotlivých kamer a dělených obrazů na hlavním monitorovém výstupu. Kvadrátory automaticky přepínají podle nastavené přepínací sekvence, kde lze nastavit pořadí a dobu přepínání kamer. Doba přepínání je nastavitelná v rozmezí 1 - 255 s. Přepínací sekvence se programuje pomocí on-screen menu a může mít maximálně 16 kroků.

Digitální zoom

QR4C a QR8C umožňují digitální zoom při přehrávání děleného obrazu z videorekordéru.

 

Technická data
Základní
Napájecí napětí 12 VDC
Příkon 7 W max.
Rozsah provozních teplot 0-40°C
Vlhkost 85% max

Rozměry  QR4x (ŠxVxH)

218 x 44,5 x 230 mm
Hmotnost QR4x 1,4 kg

Rozměry  QR8x (ŠxVxH)

436 x 44,5 x 230 mm
Hmotnost QR8x 2,8 kg
Videosignál
TV norma PAL / CCIR
Počet aktivních TV řádků 512
Počet vzorků na TV řádek 864
Počet  úrovní šedi 256
Občerstvovací frekvence 50 půlsnímků / s
Video vstupy
Počet vstupů QR4x 4 smyčkovatelné
Počet vstupů QR8x 8 smyčkovatelné
Rozkmit vstupního napětí 0,75-1,5 Všš
Vstupní impedance 75 W / vysoká
Konektory BNC
Video výstupy
Počet výstupů 2 nezávislé (kompozitní) + 1 (S-VIDEO)
Rozkmit výstupního napětí 1 Všš při zátěži 75 W
Konektory BNC (kompozitní), MINI DIN 4 (S-VIDEO)
Poplachové vstupy
Počet vstupů QR4x 4
Počet vstupů QR8x 8
Aktivita při spojení okruhu
Konektor D-SUB25M
Poplachový výstup
Výstup 2 bezpotenciálové kontakty relé
Kontakty relé 40 V / 0,5 A max
Označení modelů
QR4M čb. čtyřkanálový kvadrátor v reálném čase   
QR4C barevný čtyřkanálový kvadrátor v reálném čase   
QR8M čb. osmikanálový kvadrátor v reálném čase   
QR8C barevný osmikanálový kvadrátor v reálném čase   

Webdesign & Development by MagicNet.cz
Copyright 2001 Computronic.